Borm.rs

Digitalizacija 4.0 i ERP u proizvodnim preduzećima

office@borm.rs    +385 42 300 111

Više informacija na:

www.borm.hr

( u pripremi )